فیلیا

در زبان یونانی کلمات مختلفی برای بیان عشق هستند که یکی از آنها فیلیا است.

در مطلب زیر به بیان کوتاهی درباره فیلیا بپردازیم :

وايه ی فیلیا در بهترین گونه میتوان به دوست داری یا طرفداری خواند , که کشش یا گرایشی است که در درون یک فرد به یک پدیده ی دیگر احساس می شود؛ این پدیده ی دیگر میتوان خود یا خانواده , دانش , کار و هنری باشد.

دانلود فایل

نظرات کاربران

متن نظر شما (اجباری)